Sepetiniz

Gizlilik Politikası

Bu "Gizlilik Politikası" metni bilgilere yönelik uygulamalarımızla ilgili genel bir çerçeve sağlamaktadır.

İş bu Gizlilik Politikasını, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri, sektör uygulamalarındaki ve teknolojik gelişmelerdeki değişiklikleri yansıtmak gibi çeşitli nedenlerden ötürü zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikasının, web sitemizdeki web tabanlı gezinme/bilgiye ulaşım vb. konular için geçerli olduğunu lütfen unutmayınız.  Gizlilik Politikası, hizmetlerimize erişmek için bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV veya başka herhangi bir cihaz kullanmanızdan ve bizzat fiziken erişiminizden bağımsız olarak geçerlidir. Hizmetlerimizi her kullanışınızda Gizlilik Politikasında belirttiğimiz uygulamaları onayladığınız için, Gizlilik Politikasını dikkatle okumanız çok önemlidir. Hizmetlerimizi kullanmakla, Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamaları onaylamış olursunuz.

Gizlilik Politikasının güncellenip güncellenmediğini sık sık kontrol etmeniz de çok önemlidir. Gizlilik Politikası’nı güncellendiğinde son güncelleme tarihine bu metin içerisinden ulaşabilirsiniz. Gizlilik Politikasının geçerli en yeni sürümü her zaman web sitemizde mevcut olacaktır.

Hakkınızda hangi bilgileri topluyoruz?

Sizin doğrudan verdiğiniz bilgiler

Bazı hizmetler, bize doğrudan bilgi vermenize olanak tanır.

Örneğin: Sunmuş olduğumuz hizmetlerimizde, katılımcı ad, soyad, T.C. Kimlik No, adres, telefon, vb. bilgilerini bizlere iletmesini zorunlu kılmaktadır. Örneğin eğitime katılım başvurusunda bulunduğunuz takdirde, İlgili mevzuatları gereği sizlere hizmet sunabilmemiz için talep edilecek bilgilerinizi bize iletmeniz gerekecektir.

Hizmetlerimiz kapsamında edindiğimiz, basılı, görsel, dokümantasyona özel vb. işletmenize özel bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmamaktayız.

Hizmetleri kullanımınıza ilişkin bilgiler:

Verdiğiniz bilgilere ek olarak, diğer almış olduğunuz hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin bilgiler toplayabiliriz. Örneğin, aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

Kimlik bilgileri: Ad, soyad, T.C.Kimlik Numarası vb. tüm kimlik bilgileri,
İletişim bilgileri: E-posta, Telefon numarası vb. sizinle iletişim kurmaya yardımcı bilgiler bize iletilebilir.

Üçüncü taraf kaynaklardan gelen bilgiler:

Genel kullanıma açık ve ticari olarak kullanılabilen kaynaklardan (yasaların izin verdiği ölçüde) sizin hakkınızda bilgi alabilir ve bu bilgileri, sizden veya sizin hakkınızda aldığımız diğer bilgilerle birleştirebiliriz.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler:

Bazı kişisel verileri web sitemizi veya ürünlerimizi kullandığınızda otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler aşağıdaki bilgi türlerinden bazılarını veya hepsini kapsayabilir:

 • İnternet Protokolü("IP")adresiniz,
 • Kullanıcı ve hesap adlarınız ve bunlarla ilgili veriler,
 • Telefon numarası,
 • GPS/Wi-Fi/iletişim ağı yerel bilgilerine dayalı coğrafi konum,

Verilerin kimlik tanımlayıcı niteliklerini muhafaza etmemiz gereken durumlar haricinde, topladığımız verileri anonim hale getirir ve kimliğinizi tanımlamayacak bir biçimde saklarız. Örneğin, IP adresinizi topladığımızda rakamların son grubunu gizleyerek(ör. 192.168.1.1 olan numarayı 192.168.1.XXX haline getirerek)IP adresinizi anonimleştiririz.

Bilgilerinizi Nasıl Topluyoruz ?

Web sitemizde yer alan hizmetlerimiz üzerinden veya  işletmemize yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi çeşitli yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Topladığımız bilgileri, aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

 • Sizi bir hizmete kaydedebilmemiz için;
 • Talep ettiğiniz bir hizmeti sağlamak için;
 • Hizmetlerimizde geçmişteki etkinliklerinize dayanarak size kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için;
 • Özelleştirilmiş reklamlarla sponsorlu içerik sağlamak ve promosyon içeren iletişimleri size göndermek gibi reklamcılık faaliyetleri için;
 • Pazarımız, müşterilerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi ve analizi için (ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında fikrinizi sormak ve müşteri anketleri yürütmek buna dahildir);
 • Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlayarak hizmetlerimizi iyileştirmek ve yeni ürünlerle hizmetler geliştirmek için;
 • Sizden topladığımız bilgileri birleştirerek, bu Gizlilik Politikası ile tutarlı amaçlar için kullanabiliriz.

Bilgilerinizi kimlere açıklıyoruz?

Bilgilerinizi, kendi bağımsız pazarlama veya iş amaçlarıyla kullanmaları için üçüncü taraflara onayınız olmadan açıklamayız. Ancak, aşağıdaki kuruluşlara bilgilerinizi açıklayabiliriz:

 • İştirakler: Gizlilik Politikasının amacı dahilinde, bilgileriniz PERPALİNE E TİCARET ve Bağlı işletmeler ile paylaşılabilir.
 • Hizmet sağlayıcılar: Bilgilerinizi, faturalandırma işlemlerinde bize yardımcı olan ya da bizim adımıza e-posta gönderen şirketler gibi, bizim adımıza veya bizim için hizmet sağlayan şirketlere de açıklayabiliriz. Bu kuruluşlar, bilgilerinizi yalnızca bize hizmet sağlamak amacıyla kullanabilir.
 • Yasaların gerektirdiği veya hizmetlerimizi korumamız açısından gerekli durumlarda, diğer taraflar.

Aşağıdaki nedenlerden dolayı bilgilerinizi diğer taraflara açıkladığımız durumlar olabilir:

Yasalara uymak veya zorunlu yasal tebligatlara yanıt vermek için (arama izni veya başka bir mahkeme emri gibi) hizmetlerimizi düzenleyen politikaları doğrulamak veya uygulamak için ve PERPALİNE E TİCARET ve Bağlı işletmeler veya ilgili iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ya da müşterilerimizin hakları, mülkleri veya güvenliğini korumak için.
Onayınızla veya Talebinizle Diğer Taraflar: Bu Gizlilik Politikasında belirtilen açıklamalara ek olarak, onayınız veya talebiniz doğrultusunda hakkınızdaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Bilgilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz ?

Müşterilerimize sağladığımız hizmetlerin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle arşivlenmesi, 3. Kişilerle paylaşılmasının önlenmesi için;

 • Gerekli yazılım ve donanım belirlenmiştir,
 • Gerekli yazılım ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır,
 • Müşteri bilgilerinin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, iş akitleriyle sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir,
 • Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip, sorumlular tanımlanmıştır,
 • Bilgi sistemimizde her türlü erişim işlemleri (okuma, değiştirme, silme, ekleme) sınırlandırılmıştır,
 • İlgili dosyaları ve bilgileri sadece yasalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adli durumlarda yetkili adli mercilere verilmektedir.

İşletmemizin bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirliktir.

Verilerinizi Kim Kontrol Ediyor?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında PERPALİNE E TİCARET ve Bağlı işletmeler için “Veri Sorumlusu” olarak belirlenmiştir.  “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip kişilerce bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikası kapsamında toplandığını ve bu kişilerin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kanunda öngörülen hak ve yükümlülüklere haiz olduklarını belirtiriz.

Veri Saklama

Sizinle ilgili bilgilerin yalnızca toplanma amacının ya da geçerli yasalar veya sözleşmelerin gerektirdiği sürece saklanmasını sağlamak için makul önlemler alırız.

Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

PERPALİNE E TİCARET ve Bağlı işletmeler bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
 • Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,
 • Verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
 • Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
 • Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, yönelik taleplerinizi, her zaman bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi İşlerken Hangi İlkeleri Gözetmekteyiz?

PERPALİNE E TİCARET sizlere ait kişisel verileri işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme;
 • Veri işlemenin doğru olması,
 • İşlemenin kapsamının belirli olması,
 • İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
 • İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Verilerin güncel olması,
 • Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi
 • Hizmetlerimizdeki Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Ürünleri

Hizmetlerimiz, kontrolümüz dışındaki üçüncü taraf web siteleri ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Web siteleri veya diğer hizmetler tarafından toplanan bilgilerin güvenliği veya gizliliği bizim sorumluluğumuzda değildir. Dikkatli olmanız ve kullandığınız üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleriyle ilgili geçerli gizlilik bildirimlerini incelemeyi unutmayınız. İşletmemiz adına yalnızca www.perpaline.com adresinde yazan bilgiler PERPALİNE E TİCARET sorumluluğundadır. 04.01.2021

Haberiniz Olsun!..

Kampanyalarımız ve Ürünlerimiz hakkında ilk sizin haberiniz olsun!.. Sosyal Medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.